• Kontakty

   • Nazwa szkoły
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubczynie
   • E-mail szkoły
   • sekretariat@splubczyno.pl
   • E-mail administratora strony
   • s.wroniak@splubczyno.pl
   • Telefon
   • +48 95 7510106
   • Adres szkoły
   • Lubczyno 55
    66-450 Bogdaniec
   • Inspektor Ochrony Danych
   • Inspektor Ochrony Danych
    Piotr Dowhan
    e-mail: inspektor@cbi24.pl
 • Napisz do nas

  Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubczynie (adres: Lubczyno 55, 66-450 Bogdaniec, adres e-mail: sekretariat@splubczyno.pl, nr tel. 95 751 01 06). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail – inspektor@cbi24.pl . Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  wczytywanie danych z serwera, proszę czekać